Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 324/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych:

III SA/Wr 625/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności handlowej poza targowiskami na terenie miasta Świdnica

III SA/Wr 491/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miliczu w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Milicz

III SA/Lu 151/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] nr [...]

II SA/Go 709/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II GSK 68/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zakazu handlu na obszarze przyległym do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków

II GSK 162/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych uchyla zaskarżone postanowienie

II GSK 236/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Głowaczów w przedmiocie określenia miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Lu 55/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] nr [...] w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta w części obejmującej § 2 tej uchwały.

II SA/Bk 351/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
1   Następne >   +2   +5   +10   24