Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 96/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i § 3 załącznika do uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważnoś...

III SA/Kr 1795/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 3 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy Łącko w przedmiocie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych stwierdza nieważność § 3 i § 6 ust. 2 zaskarżonej uchwały

III SA/Kr 379/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta [....] miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Go 875/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży, kontroli przestrzegania zasad obrotu, usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 403/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo

III SA/Wr 618/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-27

Sprawa ze skargi Wojewody D. na tytuł uchwały we fragmencie 'oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta N. R. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych' i § 3 oraz załącznik do uchwały Rady Miejskiej w N. R. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta N...