Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 336/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1557/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży stwierdza nieważność § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 1131/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. zasądza od Rady Miasta Krakowa na rzecz skarżących A. K. oraz A Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w K kwoty po 797 (siedemset dziewięćdzies...

III SA/Kr 1027/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zakopane stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1046/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1079/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 366/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2017 stwierdza nieważność punktu 8 Zadania 4 w Rozdziale IV Załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/285/2016 Rady Miasta Nowy Targ zatytułowanego 'Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc...