Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1823/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Powiatu w S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody W.-M. , nr [...] w przedmiocie przyjęcia darowizny zabudowanej działki

I OSK 239/08 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ł. w obrębie ulic [...] i [...]

I OSK 919/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste