Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

III SA/Po 153/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie udzielenia bonifikaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 1823/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Powiatu w S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody W.-M. , nr [...] w przedmiocie przyjęcia darowizny zabudowanej działki

II SA/Gl 1027/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

II SA/Gl 160/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie gospodarki mieniem

I SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...]

II SA/Gl 307/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta lokali celem przeznaczenia na wynajem jako lokale socjalne

II SA/Gl 989/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gminnych nieruchomości gruntowych

II SA/Gl 586/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie minimalnych stawek czynszu za wynajem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

II SA/Go 645/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie uchwały Nr [...] w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekazania mienia stanowiącego własność miasta jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

III SA/Po 258/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   2