Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 1364/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany uchwały NR '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia umowy dzierżawy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz obciążan...

II SA/Go 570/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

II SA/Go 626/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

II SA/Gl 106/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału jednostki pomocniczej

II SA/Go 685/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I OSK 2110/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zamiany nieruchomości

II SA/Go 597/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 372/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu z dnia [...] r. nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 421/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 103/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
1   Następne >   3