Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1129/08 - Wyrok NSA z 2009-12-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

I SA/Wa 2085/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie uchylenia uchwały o ogłoszenie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

I OSK 1678/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego