Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ol 269/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jonkowo w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Kr 1467/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 32/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Masłów w przedmiocie zasad realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

II SA/Kr 1378/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków

II SA/Ke 537/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków

II SA/Ke 538/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Strawczynie w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.
1   Następne >   +2   +5   +10   15