Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 479/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za pobór wody

II SA/Op 281/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Ke 63/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra w przedmiocie zaopatrzenia w wodę

II SA/Kr 443/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębno w przedmiocie sposobu i zakresu wykonywania zadań budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębno i Porąbka Uszewska

II OSK 998/09 - Wyrok NSA z 2009-09-18

Skargi kasacyjne Związku Międzygminnego '[...]' w Kielcach, Rady Gminy w Miedzianej Górze od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra nr XIX/167/08 w przedmiocie zaopatrzenia w wodę