Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1553/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej

II OSK 1671/11 - Wyrok NSA z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie realizacji Programu Kanalizacji Gminy M.

II OSK 370/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1584/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica

II OSK 344/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie J.

II OSK 1583/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica

II OSK 1776/06 - Wyrok NSA z 2007-03-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

II OSK 998/09 - Wyrok NSA z 2009-09-18

Skargi kasacyjne Związku Międzygminnego '[...]' w Kielcach, Rady Gminy w Miedzianej Górze od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra nr XIX/167/08 w przedmiocie zaopatrzenia w wodę

II OSK 1946/12 - Wyrok NSA z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II OSK 2412/10 - Wyrok NSA z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie opłaty za dostawę wody i zbiorowego odprowadzania nieczystości ciekłych
1   Następne >   2