Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Gd 707/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gd 377/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków

II SA/Gd 788/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Słupsk w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w częściach obejmujących: § 13, § 14, § 15, § 22 ust. 1, § 22 ust. 9 pkt 7 i § 2

III SA/Gd 633/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.