Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 485/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie ustalenia trybu postępowania przy podłączaniu posesji do gminnej sieci wodociągowo

II SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-20

Skarga Prokuratora Rejonowego Kraków- Prądnik Biały na uchwalę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1206/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-20

Skarga Prokuratora Rejonowego Kraków- Prądnik Biały na uchwalę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 780/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Stryszawie w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów