Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Po 431/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wronki w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

II SA/Ke 452/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi R. Sp. z o.o. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 2491/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sośnicowicach w przedmiocie regulaminu w sprawie dostarczania i odprowadzania ścieków

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II OSK 761/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wspólnego realizowania zadań o charakterze publicznym dotyczącym utrzymywania składowiska i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

II SA/Go 869/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy o statusie miejskim stwierdza nieważność § 2 pkt 3

II SA/Gl 1586/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

II SA/Bd 194/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubianka w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

II SA/Go 778/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [...] I. stwierdza nieważność § 13 ust. 2 punktu 6 zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w zakresie określonym w punkcie I wyroku.
1   Następne >   +2   +5   +10   41