Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 1586/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

II SA/Gl 419/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 490/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 1481/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Żywcu w przedmiocie zakazu używania jednostek motorowych w rejonie zbiornika wodnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

II SA/Gl 85/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymagań dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 117/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 148/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-15

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego G. - Z. w G. na uchwalę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 937/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 683/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania członków Związku do udostępnienia dokumentów uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Gl 133/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-15

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w C. na uchwalę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie stawek opłat za usługi komunalne stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   +2   5