Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bd 696/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 537/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy

II SA/Wr 479/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-27

Sprawa ze skargi K. O. na zarządzenie Burmistrza Miasta J. w przedmiocie powołania komisji w celu dokonania oględzin miejsca usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia

II SA/Kr 946/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 6-8, pkt 10-18, pkt 22-25, § 4 pkt 4-5, pkt 10-11, § 5, § 6, rozdz. 6 (§ 18- §19), § 21 pkt 2 lit. b) i c) oraz § 31 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna stwierdza nieważność § 3 pkt 6-8, pkt 10-18, pkt 22-25, § 4 pkt 4-5, pkt 10-11, § 5, § 6, rozdz. 6 (§ 18- §19), § 21 pkt 2 lit. b) i c) oraz § 31 ust. 1 i 2 u...

II SA/Ke 325/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica stwierdza nieważność § 14 ust. 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały, w zakresie, w jakim zobowiązuje właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi do przeprowadzania na terenie takich nieruchomości obowiązkowej deraty...

II SA/Bd 1394/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Bd 1349/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 16, § 19 i § 20 zaskarżonej uchwały.

II SA/Bd 1382/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ke 784/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 1 i ust.

II SA/Ke 783/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy