Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 187/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobromierz w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

II SA/Ol 777/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek oświatowo

II SA/Wa 1748/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie : zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji

III SA/Łd 506/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Z. w przedmiocie rozpatrzenia skargi B. R. i E. G. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w O.

III SA/Łd 233/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XXXIV/317/09 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

I OSK 180/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku w przedmiocie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 33/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Święta Katarzyna

IV SA/Wr 300/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli

II SA/Wa 1116/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Skarga Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 'Solidarność' Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

II SA/Po 373/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
1   Następne >   2