Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Wr 706/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach oraz w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu tego szpitala

III SA/Wr 742/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie przyłączenia Centrum Rehabilitacyjno

III SA/Wr 542/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę [...] Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w J.

IV SA/Po 36/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-13

Sprawa ze skargi Rady Powiatu na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie funduszu na pomoc zdrowotną,

III SA/Wr 519/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

III SA/Wr 553/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Świdnickiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

IV SA/Po 650/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala w K. 1. stwierdza, że § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały został wydany z naruszeniem prawa, 2. zasądza od Sejmiku Województwa [...] na rzecz skarżącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w K. kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

III SA/Lu 149/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości do Gminy W.

II OSK 720/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Ś. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ś.
1   Następne >   +2   +5   +10   25