Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 215/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wińsko w przedmiocie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013