Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 669/13 - Wyrok NSA z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w przedmiocie ustalenia wysokości diet

II OSK 1506/13 - Wyrok NSA z 2013-08-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 525/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum

II OSK 493/13 - Wyrok NSA z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w przedmiocie ustalenia wysokości diet

II SA/Ke 490/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy

II OSK 1619/13 - Wyrok NSA z 2013-08-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Urzędów Nr [...]

II SA/Po 682/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej;

II SA/Po 685/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej;

II SA/Po 684/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej;
1   Następne >   3