Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

skargę na decyzję SKO w L. (...) w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych.