Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 113/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji i zasad świadczenia okresowych usług na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

IV SA/Wr 599/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

IV SA/Wr 600/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania