Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 191/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o wprowadzeniu lokalnego programu pomocy społecznej