Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 722/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Go 593/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.