Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy G. w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie zmiany statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 199/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

IV SA/Gl 888/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie statutu Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w J.

IV SA/Gl 181/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żywcu w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy stwierdza nieważność § 6, § 7 pkt 4, pkt 5, pkt 6, § 8 pkt 2 i § 9 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr XXV/210/2008 i określa, że Regulamin w wymienionej części nie m...

IV SA/Gl 386/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SA/Gl 1/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 173/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
1   Następne >   2