Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 206/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 ust. 4 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka stwierdza nieważność § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice w przedmiocie ustanowienia Gminnego programu osłonowego 'Pierwszy dzwonek' polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 20/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze