Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 457/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 447/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W.z dnia . r. Nr . w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Samorządowe im. M.K. w W.

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

IV SA/Wr 491/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

IV SA/Wr 26/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 756/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeworno w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Wr 1263/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwalę Zarządu Powiatu .K. w przedmiocie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K.

IV SA/Wr 533/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w przedmiocie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
1   Następne >   2