Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie zmiany statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości

II SA/Go 878/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej I. orzeka o niezgodności z prawem § 3, § 8 i § 10 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I wyroku.

IV SA/Gl 199/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

IV SA/Gl 888/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie statutu Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w J.

IV SA/Gl 181/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żywcu w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy stwierdza nieważność § 6, § 7 pkt 4, pkt 5, pkt 6, § 8 pkt 2 i § 9 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr XXV/210/2008 i określa, że Regulamin w wymienionej części nie m...

II SA/Go 24/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 491/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

IV SA/Gl 1/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w przedmiocie rodziny zastępczej
1   Następne >   3