Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 325/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych

I OSK 327/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

I OSK 392/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dzieci

II SA/Ol 1126/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

IV SA/Gl 167/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zobowiązania do zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SAB/Lu 49/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Ke 1047/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrany