Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OSK 797/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

I OSK 325/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych

I OSK 1221/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach

I OSK 327/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

I OSK 392/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dzieci

II SA/Bk 476/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka