Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

III SA/Wr 564/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Prezydenta Miasta L. I stwierdza nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały; II określa, że zaskarżony paragraf nie może być wykonany.

III SA/Łd 111/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zgierza w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

GSK 1424/04 - Wyrok NSA z 2005-02-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji

III SA/Wr 96/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 1 ppkt 3 uchwały Rady Miejskiej w L. Nr XXV/132/04

III SA/Wr 50/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa D. z 28 listopada 2003 r. Nr XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo D. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego A S.A. w N. R.

II GSK 253/05 - Wyrok NSA z 2005-10-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Kamiennogórskiego w przedmiocie zbywania udziałów i akcji

III SA/Lu 622/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

III SA/Wr 479/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Z. nr [...] w sprawie emisji obligacji powiatu z. oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu