Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 895/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w T. w przedmiocie utworzenia spółki prawa handlowego przez jednostkę samorządu terytorialnego

IV SA/Gl 70/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia upoważnienia kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej