Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 1168/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, § 3 pkt 1 Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, § 3 pkt 2 Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, § 3 pkt 4 Załącznika Nr 1, Nr 3, § 3 pkt 5 Załącznika Nr 2, § 3 pkt 3 Załącznika Nr 4, Nr 5, § 5 pkt 7 Załącznika Nr 6, § 3 pkt 5 i pkt 6 Załącznika Nr 1, ...

IV SA/Gl 685/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie procedury rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Miasta G.

III SA/Łd 627/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Drużbice.