Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 106/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zawieszenia prawa zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

III SA/Wr 459/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Ś. Ś. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ś. Ś.

I SA/Wr 262/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miasta B. nr [...]

I SA/Wr 263/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Prezydenta Miasta B. nr [...]

I SA/Ol 464/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

I SA/Gl 1355/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w przedmiocie emisji obligacji komunalnych

II GSK 66/13 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w Starachowicach w przedmiocie ustalenia stawek w szkołach niepublicznych

I SA/Rz 895/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubiki dziecięce na terenie miasta Krosno

I SA/Bd 282/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej

I SA/Gl 927/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie sprawy budżetowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości
1   Następne >   +2   +5   +10   42