Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Kr 49/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-27

skarg Z. O. na bezczynność Starosty i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w sprawie dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Starosty do wydania w określonym terminie aktu w postępowaniu zainicjonowanym wnioskiem Z. O. ; II. stwierdza, że bezczynność Starosty i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 2.000 zł ...

II SAB/Ke 50/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Masłów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 8/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę