Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

OSK 439/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie odwołania Dyrektora Gimnazjum Publicznego w W.

III SA/Wr 185/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-05

Sprawa ze skargi Powiatu G. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu G. z dnia 2

II SA/Wr 219/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A w przedmiocie powołania skarbnika Związku Gmin A stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem.

II SA/Lu 1592/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 144/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy

GSK 593/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Ż. w przedmiocie zmiany formy gospodarki finansowej

III SA/Wr 107/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie likwidacji specjalistycznego szpitala B

III SA/Wr 96/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 1 ppkt 3 uchwały Rady Miejskiej w L. Nr XXV/132/04

OSK 606/04 - Wyrok NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi B. R., P. B., E. S. i J.B. na odmowę wydania przez Wojewodę Lubuskiego zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego Z. L.

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi J. D. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3