Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

III SA/Kr 1131/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. zasądza od Rady Miasta Krakowa na rzecz skarżących A. K. oraz A Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w K kwoty po 797 (siedemset dziewięćdzies...

II SA/Lu 802/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 714/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu S. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu s. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Gl 1093/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnej

II SA/Go 916/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. [...] I. stwierdza nieważność § 2 pkt 4, § 2 pkt 6, § 2 pkt 7 zaskarżonej uchwały, II. w pozostałym zakresie

II SA/Ol 505/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-12

skarg: Spółki A, Spółki B, Spółki C, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w przedmiocie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Leśną, południową granicą Lasu Miejskiego i brzegiem Rzeki Łyny, w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i J. K. w Olsztynie

I GSK 2862/18 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu Jarocińskiego w przedmiocie wstrzymania przekazywania dotacji na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

III SA/Łd 21/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w przedmiocie uchwalenia statutu Sołectwa Posmykowizna Gminy Działoszyn

I GSK 2916/18 - Wyrok NSA z 2019-02-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

II SA/Ol 846/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-17

Skarga P. K. na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa warmińsko
1   Następne >   +2   +5   +10   86