Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 144/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie niezgodności z prawem uchwał oraz nieprawidłowości działania Rady Gminy L.

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi J. D. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

OW 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.

II SA/Lu 1370/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-29

Sprawa ze skargi R. N. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie : wygaśnięcia mandatu radnego