Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 275/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi Powiatu W. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie prowadzenia zadań zimowego utrzymania drogi gminnej

III SA/Gd 69/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia

II SA/Ke 583/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

III SA/Kr 267/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg gminnych w S. B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Ke 555/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

IV SA/Gl 9/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej

II SA/Ke 569/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

III SAB/Kr 20/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

II SA/Gl 174/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przekazania zarządzania drogami publicznymi

II SA/Po 71/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej