Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 144/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Łd 1518/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

II SAB/Gd 48/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 536/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia zasad i trybów korzystania z obiektów stanowiących mienie komunalne

SA/Rz 1474/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-29

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Bk 65/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-05-11

Sprawa ze skargi N. R. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali garażowych

II SA/Wr 367/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie skargi na Prezydenta W.

II SA/Po 2924/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie sprzedaży lokali komunalnych ; stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Miasta P. z dnia [...]r. Nr [...]. /

II SA/Op 351/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-09

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie opłat za obiekty użyteczności publicznej gminy