Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 1207/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-01

Sprawa ze skargi E.M. na ustanowienie zastawu skarbowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. nr [...]

I SA/Bk 192/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie opłaty targowej stwierdza nieważność § 5 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

II FSK 684/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gd 415/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.