Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

SA/Wr 693/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-07

Skarga Wojewody W-kiego na uchwałę Rady Gminy w N. R. w przedmiocie wprowadzenia zmiany statutu Gminy N. R. i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 216a par. 1 Kpa stwierdził nieważność par. 4 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy w N. R.