Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III KKO 1/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-10-04

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego, postanowił:~uznać, że właściwy do rozpoznania sprawy ze stosunku pracy Andrzeja G. przeciwko Urzędowi Miasta J. jest Sąd Rejonowy