Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 572/97 - Wyrok NSA z 1997-12-30

Przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego nie jest urzędnikiem państwowym, objętym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U. nr 56 poz. 274 ze zm./.

II SA 1260/96 - Wyrok NSA z 1997-03-05

skargę Marka S. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.