Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 291/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Zarządu Powiatu w G. z dnia [...]r. w sprawie powierzenia M. H. pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w G.

I OSK 456/05 - Wyrok NSA z 2005-09-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu G. w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w R. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

I OSK 1191/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zmiany regulaminu przyznawania dodatków nauczycielskich

I OSK 1108/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie powierzenia Markowi H. pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w G.

I OSK 917/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia

OSK 1665/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu E. w przedmiocie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wy...

IV SA/Wr 565/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy T. z dnia [...] r. stanowiącego akt powołania A. W. na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w T.

II SA/Bk 806/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Z. w przedmiocie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatowym