Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Go 726/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zielona Góra w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku

III SA/Lu 249/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków dla nauczycieli

III SA/Lu 315/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 1/ stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Nr [...] w części dotyczącej § 4 ust. 1 regulaminu stanowiącego załącznik do tejże uchwały; 2/ w pozostałej części postępowanie w sprawie umarza

II SA/Go 230/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia [...]. nr [...] przedmiocie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej

II SA/Bd 723/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Wa 640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

IV SA/Wr 368/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia

II SA/Ke 273/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno

IV SA/Gl 198/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nauczycieli

III SA/Lu 164/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
1   Następne >   2