Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 37/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-10

Sprawa ze skargi J. Sz. na czynność Burmistrza Cz. w przedmiocie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

II SA/Ol 799/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w zespole szkół prowadzonym przez gminę dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

III SA/Gd 107/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-21

Sprawa ze skargi J. S. na czynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji o wyniku naboru na stanowisko sekretarza gminy

II SA/Ol 408/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

III SA/Gd 106/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-10

Skarga J. Sz. na czynność Komisji Rekrutacyjnej w przedmiocie protokołu z naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

IV SA/Gl 175/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Radzionków w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Radzionków

I OSK 1842/16 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Z. P. C. - T. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala

IV SA/Gl 669/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

III SA/Łd 872/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. S. S. w R.

II SA/Lu 586/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Województwa NR [...] w sprawie rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę
1   Następne >   2