Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 1417/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 uchwały nr LXX/635/94 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych