Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

VI SA 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-27

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie interwencji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~1. Czy w świetle art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej...