Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 1441/99 - Wyrok NSA z 1999-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi

I SA 1191/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. (...) przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego - stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; (...).

I SA 741/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi Bogumiły D. na decyzje SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego

I SA 562/99 - Wyrok NSA z 1999-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA 633/99 - Postanowienie NSA z 1999-06-30

Wniosek w przedmiocie właściwości, jako organu wyższego stopnia, do rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Rady Miejskiej w B. przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 2