Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci posiłków za odpłatnością

II SA/Ka 1013/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-28

Gmina może wprowadzić na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ generalne zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej według ustalonego przez siebie kryterium dochodowego.

III RN 52/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA